top of page

הוראות שתילת מרבדי דשא מוכן

בחירת הזן תהיה על פי השימושים והתכונות

הכנת הקרקע לקראת הנחת מרבדי הדשא:

ההכנה היא אחד הגורמים החשובים להצלחת המדשאה.
  1. סילוק כל הפסולת מהשטח.
  2. מומלץ מינימום 40 ס"מ קרקע, במידה ושכבת הקרקע נמוכה יש להוסיף קרקע זהה.
  3. הפיכה יסודית של הקרקע חיונית מאוד על מנת לשפר את האוורור בעזרת מתכחת או קלשון לעומק 20 ס"מ לפחות.
  4. הנחת מערכת השקיה זמנית לצורך הנבטה, השקיה לעומק 30-40 ס,מ והשקייה לסירוגי במשך 3-4 שבועות.
​לאחר הצצה של עשבי בר, ריסוס העשבים על ידי קוטלי מגע סיסטמים כדוגמת ראונדאפ.
במידה והיה דשא קודם מומלץ לחזור על פעולה זו לפחות פעמיים, בהפרש של שבועיים, לאחר מכן לסלק את החומר היבש.


זיבול הקרקע:

  1. הצנעת חומר אורגני מפורק, שעבר תהליך קומפוסטציה, על מנת לשפר את האוורור ומבנה הקרקע להגברת כושר הקליטה של המים. ראה על פי תוית לפי סוג הקרקע, קלה, בינונית וכבדה.
  2. הטמנת מערכת השקיה קבועה ויישור השטח, להקפיד שקיים שיפוע של 1-2 אחוז מהבית והחוצה על מנת לנקז את עודפי המים מהדשא החוצה.
  3. לפני הנחת הדשא יש לפזר חומר נגד מזיקים.
כמו כן יש לפזר דשן מסוג סטרטר (STARTER) לפי הוראות היצרן. 
מושב תל עדשים    |    טלפון: 04-6427337    |    050-9747292
bottom of page