top of page

הנחת הדשא והשקייה

הנחת מרבדי הדשא:

 1. הנחת הדשא תוך 24 שעות מצאתו מהמשתלה.
 2. בחר את הקו הישר והארוך ביותר להנחה (סמן בחוט).
 3. יש להניח את המרבדים בצורה מדויקת, יש להבטיח שהשטיחים יהיו צמודים לקרקע בכל שטחם וכן צמודים זה לזה, אך ללא חפיפה. הדשא מונח בצורת בניית לבנים (ראה שרטוט).
   
 4. יישור והחלקה של השטח בין שורה לשורה בעזרת מגרפה.
 5. לאחר גמר ההנחה יש להדק את השטיחים במעגלת יד (או חבית מלאה בחציה מים).
 6. לפזר רונסטאר מגורען מונע נביטה (לפי הוראות היצרן) ומיד להשקות עד להרטבת הקרקע למצב רוויה לעומק 15-20 ס"מ.
 7. אין לדרוך על הדשא למשך שבועיים עד הקליטה.

​הנחיות השקייה:

 1. לאחר הנחת המרבדים יש להשקות השקייה רוויה לעומק של 20-30 ס"מ.
 2. במשך שבועיים יש להשקות 3-4 פעמים ביום בשעות החמה (לדוגמא 9:00-11:00, 13:00-15:00), משך כל השקייה כ 10-20 דקות, בהתאם למזג אויר וסוג הקרקע, על מנת לשמור על שטח לח.
 3. לאחר שבועיים יש לבדוק אם הדשא הכה שורשים על ידי הרמת המרבד, אם הדשא השריש מומלץ לעצור את ההשקייה לום אחד ולבצע כיסוח ראשון.
 4. בשבוע השלישי יש להשקות את הדשא השקייה אחת ביום. משך כל השקייה כ 10-20 דקות, על פי מזג האויר וסוג הקרקע.
 5. בשבוע הרביעי יש לרווח את ההשקיה, על פי סוג הקרקע והאקלים.
 

השקייה נכונה בדשא מבוסס – לפי סוג הקרקע:

ככל שנרווח את ההשקיות נגרום לשורשים לחדור לעומק והדשא יההי עמיד יותר בפני יובש.
כמו כן נמנע נחלות ונקבל עמידות טובה יותר לדריכה.
 1. אדמה חולית – אחת ליומיים.
 2. אדמה קלה – בינונית 5-7 ימים.
 3. אדמה כבדה – 7-14 ימים.
 
השקייה נכונה ומערכת השקייה מסודרת הן המפתח להצלחת הדשא (וחסכון במים)
מושב תל עדשים    |    טלפון: 04-6427337    |    050-9747292
bottom of page