top of page

מדדים לחסכון במים

 1. יש להמתין בין השקייה להשקייה עד אשר נראים סימנים של צימאון.
 2. כאשר הצמח צמא ניתן לראות התגוללות של העלה ויחולו שינויים בצבע העלה מירוק לאפור.
הערה: "עודף מים מזיק לדשא יותר מחוסר מים".


דישון:

הדישון תורם להתחדשות מתמדת של המדשאה ולהיווצרות עלים רעננים ולחזות יפה יותר.
מומלץ להשתמש בדשני "שחרור אטי" אוסמוקוט מולטיקוט או שווה ערך.
(מומלץ לקחת בדיקות קרקע ולבנות תכנית דישון באזורים ברמת אחזקה גבוהה).


כיסוח:

מראה המדשאה מושפע מאופן הכיסוח ומתכיפות הכיסוח.
תכיפות הכיסוח ניתן לראות בטבלה של תכונות הדשא. יש לכסח את המדשאה כאשר העלווה עולה ב 1/3 מגובה הכיסוח המומלץ ולא יותר.
 1. גובה הכיסוח נמדד מפני הקרקע ועד לחתך המכסחת ע"י הסכין.
 2. מומלץ לכסח במכסחת רוטורית טובה , מומלץ במקום סכין לשים צלחת בעלת 4 להבים והכיסוח חלק יותר.
 3.  אין להשקות את המדשאה 24 שעות לאחר הכיסוח.
   

דילול ואוורור:

מומלץ לדלל את הדשא פעם בשנה באביב או בסתיו ועל ידי כך נשפר את חדירת המים והאוויר וכמובן את הצמיחה. מומלץ לבצע דילול כאשר נוצרה שכבת יובש והצטברות והזדקנות של הדשא. הדילול מאפשר אוורור טוב שמשמעותו אספקת חמצן לשורשים לשיפור תהליך הגדילה וקליטת מינרלים.


כיצד ניתן למנוע עשבייה:

מומלץ לבצע פיזור של רונסטאר מגורען באביב ובסתיו וכך נקטין את כמות העשבייה באופן משמעותי.
ניתן לבצע הדברה בדשא בחומרים סלקטיבים.
ניתן לקבל יעוץ ממשתלת הדשא בנושא.


הדברת מזיקים וסימנים מזהים:

סימני זיהוי:
 1. הופעת פרפרי לילה (עש) על המדשאות.
 2. עלווה מדוללת.
 3. הופעת כתמים בהירים עד חומים, ההופכים לכתמי יובש.
 4. ניתן לראות הפרשות של מזיקים בצבע ירוק – חום.
 5. אבחון נוסף: לןקחים 10 ליטר מים בתוספת כפית סבון, בוחשים ושופכים על הנקודה. ממתינים מס' דקות. במידה ויש מזיקים, הם יעלו למעלה.
 6. כיצד ניתן לאתר זיבליות: במידה וקיימים כתמי יובש, ניגשים למקום ומנסים להרים את המרבד. אם המרבד מנותק מהאדמה, 99% שקיימים בשטח זיבליות. מומלץ להשתמש בקונפידור.
הערה: כאשר מזהים מזיקים, מומלץ לקחת למשתלה על מנת להגדיר את סוג המזיק ולהשתמש בחומרים הנכונים.

 

 

מניעת מחלות:

 1. כיסוח בזמן.
 2. השקייה בשעות הבוקר המוקדמות.
 3. דילול הדשא במידה ונוצר "מזרון עבה".
הערה: לזיהוי מחלות מומלץ לקחת חלק מן הדשא למשתלה ולהגדיר ולהשתמש בחומרים ידידותיים.
 
לפרטים נוספים ולייעוץ מקצועי,
נא להתקשר למשרד:
טל': 04-6427337, טלפקס: 04-6426256.
מושב תל עדשים    |    טלפון: 04-6427337    |    050-9747292
bottom of page